In een POP horen ook afspraken over beloning

14-05-2020

Het afronden van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) kan voelen als een ontlading. De werknemer heeft – als het goed is – hard gewerkt om zijn doelen te bereiken. Daar mag best even bij worden stilgestaan. Ontwikkeling is op zich al een mooie bonus. Toch werkt het in de praktijk vaak motiverender als een werkgever zijn werknemer ook een concrete beloning in het vooruitzicht stelt.

Doorgroeien in de organisatie

Als bij het opstellen van het POP een bepaalde beloning is toegezegd, dan is het zaak dat uw organisatie zich hier netjes aan houdt. Dit kan een financiële vergoeding zijn zoals een loonsverhoging, een bonus of bijvoorbeeld (een hoger aandeel) in de winstdeling. Er zijn echter ook andere manieren van belonen mogelijk. Een doel dat veel werknemers zich stellen in een POP, is doorgroeien in de organisatie. Dat kan verticaal zijn: de stap naar een hogere functie. Dit kan hiërarchisch hoger, maar bijvoorbeeld ook een hoger kennisniveau of een functie met meer verantwoordelijkheid. Ook horizontaal groeien is mogelijk. De werknemer gaat dan op hetzelfde niveau in een andere functie werken, of hij krijgt er nieuwe taken bij die hij nu goed kan uitvoeren.

Toon wat vaker waardering

Waar werkgevers niet direct aan denken bij het belonen van de werknemer, is het tonen van hun waardering. Hier worden in het POP vaak ook geen afspraken over gemaakt. Toch is het goed om dit in de praktijk wel te doen. Een paar eenvoudige voorbeelden:

  • Geef de werknemer de verantwoordelijkheid om het geleerde ook te benutten.
  • Complimenteer de werknemer als hij geleerde zaken goed in de praktijk brengt.
  • Vraag de werknemer eens om advies of zijn mening over zaken die met zijn ontwikkeling te maken hebben.