Inspecteur SZW vaker op de thuiswerkstoep

30-04-2020

Organisaties moeten zorgen voor een gezonde en veilige werkplek voor werknemers. Inspectie SZW houdt hier toezicht op. Inspecteurs controleren op de naleving van de Arbowet binnen organisaties en moeten altijd toegang krijgen tot het pand en de werkplekken. Het kan hierbij óók gaan om thuiswerkplekken van werknemers.

Inspecteur heeft niet volledig vrij spel

De inspecteur heeft op grond van de Arbowet toegang tot alle plekken waar werknemers in uw organisatie arbeid verrichten. U denkt hierbij misschien vooral aan de kantoorruimtes, de fabriekshal en vervoersmiddelen. Maar ook op thuiswerkplekken mag de inspecteur komen kijken. Hij mag de woning van een thuiswerker bekijken, ook als de bewoner daar geen toestemming voor geeft. Een woning is natuurlijk ook een privéruimte. De inspecteur heeft dus niet volledig vrij spel:

  • De inspecteur moet eerst mondeling of schriftelijk toestemming vragen.
  • Geeft de werknemer geen toestemming, dan mag de inspecteur de woning pas betreden als hij hier een schriftelijke machtiging voor heeft.
  • De inspecteur moet zich vooraf legitimeren.
  • De inspecteur moet de werknemer ruim op tijd inlichten over zijn bezoek. Samen maken ze een afspraak over de datum en het tijdstip van het bezoek.
  • Er moet altijd een tweede inspecteur bij de controle aanwezig zijn.
  • De werknemer mag vragen om de aanwezigheid van minstens één vrouwelijke inspecteur.


Boete, waarschuwing en zelfs stillegging

De verplichtingen van de inspecteur en hoe hij zich moet gedragen tijdens een bedrijfs- of huisbezoek staan in de gedragscode van Inspectie SZW. Inspecteurs moeten op basis van de gedragscode goed nadenken over de sanctie (zoals een waarschuwing, boete of stillegging) die ze organisaties opleggen bij een overtreding. Een buitenproportioneel hoge sanctie opleggen, alleen maar omdat een inspecteur met het verkeerde been uit bed is gestapt, mag natuurlijk niet.