Protocol voor 1,5 meter afstand op kantoor

30-04-2020

Door de coronamaatregelen hebben veel organisaties de deuren moeten sluiten. Allerlei branches komen nu met plannen hoe zij de deuren weer willen openen in de '1,5-metersamenleving'. Ook uw organisatie zal moeten nadenken over de herstart-na-corona. De gemiddelde kantoortuin is immers niet ingericht op 1,5 meter afstand houden.

Voorzichtig en conform de regels weer open

Veel werknemers werken al weken thuis. Hoe moet dat straks als de kantoren weer voorzichtig open gaan? En hoe komen werknemers die met het openbaar vervoer reizen überhaupt op kantoor? In de gemiddelde kantoortuin is de afstand tussen bureaus van directe collega’s lang niet altijd 1,5 meter. Alle werknemers in één keer weer naar kantoor laten komen, is straks nog niet mogelijk. Wel kan uw organisatie denken aan het opsplitsen van teams en teamleden afwisselend thuis en op kantoor laten werken. Uw organisatie zal in elk geval zelf regels of een eigen protocol moeten opstellen.

Risico-inventarisatie en -evaluatie actualiseren

Daarnaast zal uw organisatie de risico- evaluatie & inventarisatie (RI&E) moeten aanvullen met de risico’s die de coronacrisis met zich meebrengt. In het bijbehorende plan van aanpak beschrijft uw organisatie hoe de risico’s worden aangepakt. Werkgevers moeten er sowieso voor zorgen dat de RI&E aansluit bij de actuele ontwikkelingen in de organisatie. Ondanks dat er in de Arbowet geen geldigheidstermijnen worden genoemd, is het verstandig om bijvoorbeeld eens per jaar te controleren of de RI&E nog up-to-date is. Veranderingen in uw organisatie (zoals een nieuwe manier van werken, een reorganisatie of een nieuwe locatie) betekenen een aanpassing van de RI&E. Dit vraagt om een inventarisatie van de risico’s die in uw organisatie spelen. Anderzijds kunnen ook ontwikkelingen in wetgeving een reden zijn om uw RI&E aan te passen. Houd er rekening mee dat de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging moet instemmen met wijzigingen in een regeling op het gebied van arbeidsomstandigheden, en dus óók met een wijziging van de RI&E.