Gerichte begeleiding draagt bij aan ontwikkeling

16-04-2020

Bij ontwikkeling denken veel leidinggevenden en werknemers aan opleidingen, trainingen en cursussen, maar het is veel breder op te vatten. Alles wat een werknemer doet om zijn functioneren te verbeteren en zijn arbeidsmogelijkheden te vergroten, is een ontwikkeling. U kunt een werknemer ook helpen bij zijn ontwikkeling door hem gericht te begeleiden.

Verschillende manieren van begeleiden

Uw organisatie kan de ontwikkeling van een werknemer met begeleiding een flinke impuls geven. Natuurlijk is dat in de eerste plaats de begeleiding van de leidinggevende. Maar ook een gericht begeleidingstraject met een specifiek doel kan passen binnen een persoonlijk opleidingsplan (POP). Hierbij heeft de werknemers heel wat opties.

  • Intern of extern. Mede afhankelijk van het beschikbare budget kan de werknemer kiezen voor interne of externe begeleiding. Niet alleen geld speelt hierbij een rol. Sommige begeleidingstrajecten kan ook een collega voor zijn rekening nemen, bijvoorbeeld als een werknemer specifieke werkwijzen van de organisatie in de vingers wil krijgen. Wil een werknemer werkwijzen of technieken leren die nog niemand in de organisatie beheerst? Dan is externe begeleiding nodig. In de regel zijn interne begeleidingstrajecten informeler en externe trajecten wat formeler. Ook dit kan voor een werknemer van belang zijn bij het maken van zijn keuze.
  • Feedback. Begeleiding hoeft niet altijd een uitgestippeld traject te omvatten. Een leidinggevende kan ook met een werknemer afspreken dat hij bij zijn ontwikkelingsacties een vaste vraagbaak of vast aanspreekpunt heeft, bij wie hij altijd voor feedback of advies terecht kan. Zo roept de leidinggevende de werknemer op zelfstandig aan de slag te gaan, terwijl de werknemer wel kan rekenen op steun.
  • Professionele coaching. Voor bepaalde ontwikkelingstrajecten kan uw organisatie het beste een professionele coach inschakelen. Die helpt niet alleen bij het aanleren van werkmethoden, maar bijvoorbeeld om vaardigheden te ontwikkelen zoals assertiviteit, besluitvaardigheid, plannen of oordeelsvorming. Bedenk wel dat aan een persoonlijke coach een prijskaartje hangt.