NVP past sollicitatiecode aan op huidige HR-praktijk

02-04-2020

De Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling (NVP) heeft ‒net vóór de uitbraak van de coronacrisis ‒ samen met de Stichting van de Arbeid (StvdA) de sollicitatiecode aangepast aan de huidige HR-praktijk. Nieuw in de sollicitatiecode zijn aanvullingen over onder meer het gebruik van kunstmatige intelligentie of algoritmes bij het proces van werving en selectie. Daarnaast bevat de sollicitatiecode gedragsregels die ervoor moeten zorgen dat elke sollicitant een eerlijke kans krijgt.

Het gebruik van algoritmes bij werving en selectie

In de sollicitatiecode wordt nu meer aandacht besteed aan het gebruik van kunstmatige intelligentie of algoritmes bij het proces van werving en selectie. Een belangrijke aanvulling is dat organisaties deze middelen alleen mogen toepassen als ze wetenschappelijk onderbouwd zijn, en de mogelijke risico’s ervan in kaart zijn gebracht. En moet een sollicitant bijvoorbeeld een digitale assessment maken, dan moet hij na deelname een gemotiveerde uitslag ontvangen als hij daarom vraagt.

Sollicitant mag videosollicitatie weigeren

Andere belangrijke wijzigingen in de sollicitatiecode zijn dat uw organisatie geen salarisstrook meer aan de sollicitant mag vragen. Ook zijn de eisen voor het bewaren van sollicitatiegegevens aangescherpt door de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 2018. Ook nieuw is dat de sollicitant bij de inzet van videosollicitaties en sollicitatiebijeenkomsten om een afwijking van de procedure mag vragen. Een meeloopdag is nog steeds toegestaan, mits er sprake is van wederzijds belang en het niet leidt tot verkapte arbeid.

Geef elke sollicitant een eerlijke kans

De sollicitatiecode bevat nu ook gedragsregels die ervoor moeten zorgen dat elke kandidaat een eerlijke kans krijgt en dat discriminatie wordt voorkomen. Zo moet uw organisatie de sollicitant voortaan volledig informeren over de procedure en de functie. Verder mag uw organisatie alleen informatie opvragen en gebruiken die relevant is voor de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat. Sollicitanten die menen dat een organisatie zich niet aan de sollicitatiecode houdt kunnen een (discriminatie)klacht bij de NVP of het College voor de Rechten van de Mens indienen.