Britse werknemers? Voorlopig blijft alles bij het oude

05-03-2020

Na jaren treuzelen hebben de Britten op 31 januari 2020 de Europese Unie verlaten. Maar nu begint het echte werk. Nu moeten de EU en het Verenigd Koninkrijk een akkoord gaan sluiten over de toekomstige handelsrelatie. In principe moet er voor het eind van dit jaar een handelsakkoord liggen, tenzij de onderhandelaars uitstel vragen. Wat betekent dit voor organisaties met Britse werknemers?

Overgangsperiode van maximaal twee jaar

Voorlopig verandert er niet veel voor werkgevers die Britse werknemers in dienst hebben, of voor Nederlanders die werken voor een organisatie in het Verenigd Koninkrijk. Tot en met 31 december 2020 geldt er namelijk een overgangsperiode. Gedurende deze periode blijven de Britten deelnemen aan de Europese interne markt en de douane-unie. Daarmee blijft ook het vrije verkeer van personen en diensten gewoon in stand. Na de overgangsperiode zal uw organisatie wel stappen moeten ondernemen. Welke stappen uw organisatie moet nemen, hangt af van de afspraken die de EU en de Britten maken tijdens de overgangsperiode. Als ze geen overeenstemming bereiken, kan de overgangsperiode met twee jaar verlengd worden. De situatie voor Britse werknemers die al voor de Brexit rechtmatig in Nederland woonden en werkten, verandert dan niet.

Werkvergunning aanvragen bij een harde Brexit

Bereiken de EU en het Verenigd Koninkrijk (VK) eind dit jaar toch geen akkoord en verlengen ze de overgangsperiode ook niet? Dan is er sprake van een harde Brexit. In dat geval moet uw organisatie voor de Britse werknemers die langer dan drie maanden in Nederland blijven een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) aanvragen bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). De GGVA combineert de verblijfsvergunning en de tewerkstellingsvergunning. Uw organisatie vraagt dus maar één vergunning aan voor Britse werknemers.

Gevolgen voor de salarisadministratie

Een harde Brexit zal mogelijk ook gevolgen hebben voor de salarisadministratie. Zo heeft een werknemer uit het VK straks geen recht meer op het belastingdeel van de arbeidskorting. Uw organisatie zal dan de loonbelastingtabel voor inwoners van een derde land moeten gebruiken. Ook heeft uw organisatie geen recht meer op de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk voor werkzaamheden verricht in het VK. Wil uw organisatie de premies die een werknemer betaalt voor een pensioenregeling uit het VK in mindering brengen op het brutoloon? Dan moet uw organisatie opnieuw goedkeuring vragen bij de Belastingdienst.