Haal meer rendement uit informeel leren

05-03-2020

Werknemers doen dagelijks kennis en ervaring op. Ze leren tijdens ‘gewone’ werkzaamheden, maar steken ook veel op van hun collega’s zonder dat ze zich hier altijd van bewust van zijn. Toch geven veel organisaties de voorkeur aan formeel leren, omdat de werknemer hiermee een certificaat of diploma kan krijgen. Wilt u de bewustwording rondom informeel leren binnen uw organisatie vergroten? Zorg dan ervoor dat de volgende randvoorwaarden aanwezig zijn.

Contact en communicatie met de leidinggevende

Informeel leren (bijvoorbeeld in werkgroepen en teamvergaderingen) is laagdrempelig en goedkoop. Toch is lang niet iedereen overtuigd van het nut ervan. Het helpt in elk geval als de leidinggevende regelmatig ontwikkelgesprekken voert met de werknemer. In die gesprekken moedigt hij de werknemer aan om na te denken over wat hij kan leren van zijn directe collega’s. De werknemer kan zich zo meer bewust worden van leerpunten en weet dan beter aan welke kennis of vaardigheid hij nog moet werken. Daarnaast kan de leidinggevende en de werknemer bespreken hoe werkplekleren kan bijdragen aan de organisatiedoelstellingen. Ook kunnen ze hierover afspraken maken in het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Hoe beter de kwaliteit van het contact en de communicatie tussen de werknemer en zijn leidinggevende, hoe meer invloed dat heeft op informeel leren.

Leerwaarde van de baan

Daarnaast helpt het ook als de functie bijdraagt aan de ontwikkeling van de werknemer. Denk hierbij aan een functie die voldoende uitdaging, autonomie en groeimogelijkheden biedt. Maar de werknemer moet zelf ook actief zijn en ontwikkelkansen herkennen en grijpen. Hij moet zelf initiatief tonen door bijvoorbeeld:

  • het aandragen van oplossingen voor problemen;
  • het vinden van draagvlak voor ideeën;
  • het gebruiken van zijn creativiteit om ideeën vorm te geven en uit te voeren.

Het mes snijdt dus aan twee kanten: uw organisatie moet ontwikkelkansen bieden en de werknemer moet die kansen herkennen en benutten.

Denk ook aan in- en externe netwerken

Verder zijn netwerken zowel binnen als buiten de organisatie belangrijke informatiebronnen. Ze vormen schakels met vak- en beroepsgenoten en bieden nieuwe ontwikkelkansen, zowel voor uw organisatie als voor de individuele werknemer. Door intranet of een zakelijk chatprogramma als sociaal platform te gebruiken, kan de werknemer op een laagdrempelige manier vragen ‘in de groep gooien’.