Met strategische personeelsplanning voorbereid op de toekomst

31-10-2019

Hoe zorgt uw organisatie ervoor dat zij toekomstbestendig is in een tijd waarin veranderingen voortdurend aanwezig zijn en elkaar steeds sneller opvolgen? Kunnen de werknemers mee veranderen met de organisatie? Is er voldoende potentieel op de arbeidsmarkt beschikbaar? Hoeveel werknemers zijn in de toekomst nodig en op welke functies? En wat moeten deze werknemers kunnen en willen? Met strategische personeelsplanning brengt uw organisatie dit in kaart.

Wat is strategische personeelsplanning nou precies?

Strategische personeelsplanning (SPP) is een methode om een goede diagnose te stellen van wat er nodig is om het personeelsbestand klaar te stomen voor de toekomst, zowel in kwaliteit als in kwantiteit. Met strategische personeelsplanning brengt een organisatie, bij voorkeur jaarlijks, in kaart hoe het gewenste personeelsbestand er over een aantal jaar uitziet. Dit gewenste personeelsbestand zet de organisatie vervolgens af tegen het huidige personeelsbestand, waardoor zichtbaar wordt wat ontbreekt. Inzicht in deze kloof geeft richting aan acties en interventies die een werkgever in kan zetten om de kloof te verkleinen. Strategische personeelsplanning draagt op die manier bij aan het behalen van de organisatiedoelstellingen. Bovendien is het voor werknemers dan ook duidelijk in welke richting zij zich kunnen ontwikkelen om een bijdrage te blijven leveren aan de resultaten van de organisatie. Zo vergroten zij hun duurzame inzetbaarheid.

Wat levert deze planning de werkgever op?

Met strategische personeelsplanning behoudt de werkgever de juiste match tussen vraag naar en aanbod van arbeid en krijgt hij meer grip op het toekomstige personeelsbestand. Andere voordelen van SSP zijn:

  • toenemende wendbaarheid van de organisatie, doordat het personeelsbestand zich sneller en beter aanpast op ontwikkelingen;
  • minder verspilling van talent, want de talenten en ambities van werknemers worden beter gematcht met de toekomstige personeelsbehoefte;
  • proactief kunnen sturen op de bezetting van sleutelposities, waardoor de slagkracht van de organisatie behouden blijft.
  • Gerichter investeren in opleiding en ontwikkeling, waardoor continu├»teit en kwaliteit geborgd zijn.