Een leven lang leren wordt makkelijker met eigen leerrekening

26-10-2017

In het kader van een leven lang leren en ontwikkelen vervangt de overheid de fiscale aftrekpost voor scholingskosten door een individuele leerrekening voor iedereen met een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger, oftewel met een startkwalificatie. Dit is een maatregel uit het onlangs gepresenteerde regeerakkoord.

Geen aftrek scholingskosten meer

Momenteel kunnen werknemers via hun aangifte inkomstenbelasting gebruikmaken van een fiscale aftrek voor studiekosten en andere scholingsuitgaven. Op die manier kunnen ze een deel van de kosten terugkrijgen. In het regeerakkoord heeft de overheid aangegeven deze aftrek te willen vervangen door een individuele leerrekening in samenwerking met sociale partners en onderwijsinstellingen. Ook de O&O-fondsen zullen daarbij een rol spelen. Hier staat tegenover dat werkgevers meer mogelijkheden krijgen om gemaakte kosten in de inzetbaarheid van werknemers (inzetbaarheidskosten) van een eventuele transitievergoeding kunnen aftrekken.

Individuele leerrekening verlaagt leerdrempel

De individuele leerrekening is geen nieuw plan. Eerder dit jaar kwam onder meer de Sociaal Economische Raad (SER) al met de aanbeveling om deze rekening in te voeren. Werkgevers, werknemers en overheden storten geld op deze fiscaalvoordelige rekening en elke werknemer kan dat geld besteden aan een leertraject naar keuze. De drempel om later tijdens de carrière aan bij- of omscholing te doen, wordt daarmee voor de werknemer aanzienlijk verlaagd. De leerrekening vormt zo een belangrijk onderdeel van het levenlanglerenbeleid van de overheid.