Opleidingsbeleid succesvol als het bijdraagt aan organisatiedoelen

08-08-2019

Het opstellen en uitvoeren van een opleidingsbeleid vragen niet alleen inspanningen en flexibiliteit van de directie, de afdelingshoofden, de lijnmanagers en de werknemers. Het vergt ook veel van het personeelsbeleid. Om dit in goede banen te leiden, moet de directie de juiste voorwaarden scheppen voor het opleidingsbeleid. De kans dat de opleidingen echt bijdragen aan de organisatiedoelstellingen is anders klein.

Ruimte om te leren

Een succesvol opleidingsbeleid begint bij de werving en selectie. Niet iedereen is even leergierig en nieuwsgierig. De organisatie kan er bij het selectiebeleid rekening mee houden dat zij meer kansen biedt voor werknemers die zelf ook graag blijven investeren in hun eigen ontwikkeling. Zijn de juiste mensen eenmaal in dienst, dan moet er ook sprake zijn van een bedrijfscultuur waarin leren en ontwikkelen worden ondersteund en gewaardeerd. Met andere woorden, de werknemer moet de ruimte krijgen om te leren, bijvoorbeeld door te kunnen studeren onder werktijd of door te kunnen sparen voor studieverlof. Ook is het belangrijk dat de werkgever met werknemers meedenkt over hoe ze kunnen bijdragen aan bepaalde doelstellingen en tegelijk aan hun persoonlijke ontwikkeling kunnen werken.

Nieuwe kennis toepassen

Voor een succesvol opleidingsbeleid is het ook belangrijk dat werknemers voelen dat hun inspanningen – en de resultaten – worden gezien en beloond. Dat kan een financiële beloning zijn, zoals een bonus of een extra periodiek. Maar in veel gevallen is het nuttiger als nieuwe kennis, een verbeterde competentie of gedrag wordt beloond met nieuwe, uitdagende klussen, meer verantwoordelijkheden of een hogere functie. Dat is vaak een betere stimulans voor werknemers. Zo krijgen zij meteen de kans om wat ze geleerd hebben in de praktijk te brengen.