Spelregels zorgen voor een leerzame intervisie

08-08-2019

Een methode om vaardigheden en kennis van werknemers naar een hoger niveau te tillen is intervisie. Binnen een intervisiegroep bespreken werknemers knelpunten en geven ze elkaar advies. Om dit in goede banen te laten lopen, zijn er wel een paar spelregels.

Terugkoppeling krijgen en geven

Deelnemers van een intervisiegroep wisselen ervaringen met elkaar uit op een gelijk niveau. Hiervoor is het belangrijk dat ze zich aan bepaalde spelregels houden. Zo moeten de leden elkaar respecteren en goed kunnen luisteren, doorvragen, samenvatten, kritiek uiten en ontvangen. Ook is het belangrijk dat de inbrenger van een praktijkprobleem niet discussieert over de feedback en adviezen die anderen hem geven. Hij beluistert rustig alles en kiest dan welke feedback en adviezen hij zal uitproberen. Op een later moment zorgt hij voor terugkoppeling van zijn ervaringen met de adviezen die hij heeft gekregen van de leden van de intervisiegroep. Doordat hij bij de volgende bijeenkomst moet vertellen hoe het hem is vergaan, wordt hij gestimuleerd om in de tussenliggende periode de aangedragen oplossingen voor zijn probleem in de praktijk te toetsen en toe te passen.

Frequentie beperken

Intervisie vindt bij voorkeur niet vaker dan een keer per maand en niet minder dan een keer per twee maanden plaats. De bijeenkomsten kunnen buiten werktijd worden gehouden, want het gaat om ontwikkeling in het eigen vakgebied en de eigen vaardigheden. Wel is het motiverend als de werkgever de locatie verzorgt.