Krediet van DUO maakt bij- en omscholen makkelijker

16-05-2019

Met het levenlanglerenkrediet kan elke werknemer voordelig geld lenen van DUO om (deels) het les- of collegegeld te kunnen betalen voor een mbo-, hbo- of WO-opleiding. Dat kan een uitkomst zijn als de werkgever niet alle kosten voor bij- of omscholing kan dragen.

Scholing stimuleren

Om als werkende bij te blijven in een omgeving waarin het werk op hoog tempo verandert, is het belangrijk om het hele werkzame leven te blijven leren. De overheid wil deze bij- en omscholing stimuleren met het zogenoemde levenlanglerenkrediet. Dit krediet is bedoeld voor volwassenen die een opleiding willen volgen, maar geen recht meer hebben op de reguliere studiefinanciering. Door het levenlanglerenkrediet kan de volwassene onder gunstige voorwaarden geld lenen voor het les- of collegegeld.

Op tijd krediet aanvragen

De werknemer kan het levenlanglerenkrediet aanvragen als hij 30 jaar of ouder is en op het moment dat het krediet ingaat jonger dan 55 jaar. Werknemers jonger dan 30 jaar kunnen alleen het krediet aanvragen als ze een tweede opleiding aan hbo of universiteit gaan volgen of een deeltijdopleiding gaan doen aan hbo of universiteit. Werknemers moeten niet te lang wachten met hun aanvraag, want als de aanvraag niet vóór de start van de opleiding binnen is, lopen ze geld mis. DUO verstrekt namelijk geen krediet over maanden die al verstreken zijn. Nadat het recht op het krediet stopt, moet de werknemer de lening binnen 15 jaar aflossen.