Aandachtspunten voor de uitvoering van het opleidingsplan

16-05-2019

Met een gericht opleidingsplan stoomt de werkgever de organisatie klaar voor de toekomst. Daarbij brengt de werkgever de opleidingsdoelen en de bijbehorende opleidingsactiviteiten per groep werknemers in kaart. De kosten en timing van opleiden zijn ook belangrijke aandachtspunten.

Formeel of informeel opleiden

Opleidingsactiviteiten kunnen informeel of formeel zijn. Informeel houdt in dat ervaren werknemers collega’s begeleiden of opleiden. Dit bespaart geld, maar moet wel goed gebeuren. Als deze vorm van opleiden een te vrijblijvend karakter heeft, is het niet heel effectief. De leerervaringen in kaart brengen en regelmatig overleg met de leidinggevende zijn hierbij onmisbare elementen.
Formeel opleiden kan op verschillende manieren: een cursus, training of opleiding; klassikaal of digitaal. De methode is afhankelijk van het startniveau van de werknemer en de leerdoelen. Opleiders bieden vaak maatwerk, zodat een formele opleiding precies hierop kan aansluiten.

Kostenplaatje maken

Een helder kostenoverzicht mag niet ontbreken in het opleidingsplan. Doorgaans maakt de werkgever de volgende kosten:

  • opleidingskosten;
  • reis- en verblijfskosten;
  • materiaal- en ontwikkelkosten, zoals boeken en audiovisueel lesmateriaal;
  • verletkosten: kosten die de werkgever maakt omdat werknemers op dat moment niet werken;
  • eventueel vervangingskosten van bijvoorbeeld tijdelijke krachten om vaste krachten te vervangen.


Laat het rooster opleidingen toe?

Starten meerdere afdelingen tegelijk met opleidingsactiviteiten, dan moet de werkgever vooraf goed bekijken welke organisatorische randvoorwaarden nodig zijn. Misschien moeten werkroosters of -tijden worden aangepast. Als dat niet mogelijk is, moeten de verschillende groepen werknemers waarschijnlijk op meerdere tijdstippen de opleiding bijwonen en dat kan leiden tot hogere kosten.