Een stap terug helpt sommige werknemers vooruit

02-05-2019

Werkgevers investeren in de kennis en vaardigheden van werknemers en die investering verdienen zij doorgaans netjes terug. Soms zal deze investering echter niet rendabel zijn, omdat een werknemer bijvoorbeeld fysiek het werk niet meer aan kan of de techniek niet meer kan bijbenen. Een stap terug doen door middel van demotie houdt zulke werknemers productief en gemotiveerd.

Demotie als instrument

Demotie kan een instrument zijn van duurzame inzetbaarheid. Zeker nu iedereen langer moet doorwerken, is het belangrijk dat werknemers met plezier blijven werken en ook in staat zijn om hun werk uit te voeren. Als er iets verandert in hun kennen (inzetbaarheid), kunnen (mogelijkheid) of willen (bereidheid), heeft dat invloed op hun productiviteit en kan dat tot nieuwe afspraken leiden in de arbeidsvoorwaarden. De werknemer gaat bijvoorbeeld iets anders doen en krijgt daarvoor anders betaald. Daar staat echter tegenover dat de betreffende werknemer iets gaat doen wat hij langere tijd mét plezier kan doen, waardoor de kans op uitval kleiner is.

Nieuw talent coachen

Het zijn doorgaans oudere werknemers die op een gegeven moment een stap terug moeten doen om productief te blijven. Hoewel demotie voor sommige werknemers een vreemde bijsmaak zal hebben, is het een slimme manier om waardevolle kennis en vaardigheden in de organisatie te houden en tegelijkertijd ruimte te bieden aan nieuw talent. Oudere werknemers kunnen namelijk een rol als coach aannemen voor aankomende toppers binnen de organisatie en zo hun kennis en ervaring blijven inzetten.