Een goed POP-gesprek voeren met elke werknemer

18-04-2019

Regelmatig gesprekken voeren met werknemers is een onmisbaar element om hun ontwikkeling systematisch aan te pakken. Vaak vloeien deze gesprekken voort uit het persoonlijk ontwikkelplan (POP). In het POP-gesprek komt onder andere aan bod wat de organisatie verwacht van de kennis en kunde van de werknemer en hoe de werknemer zich binnen de organisatie kan bewegen. Zo’n gesprek moet voor elke werknemer mogelijk zijn. Welke aandachtspunten zijn er nog meer?

Geen afvinklijstje

Het is belangrijk dat de werknemer ook zelf nadenkt over wat hij wil ontwikkelen: wat wil hij bijvoorbeeld over twee jaar doen? Zo voorkomt de werkgever dat het POP-gesprek te vrijblijvend wordt. Maar al te vaak wordt zo’n gesprek een afvinklijstje, waarin de ontwikkeling onvoldoende aan bod komt en dat is zonde. Tijdens het gesprek maken werkgever en werknemer afspraken en leggen deze vast.

Houd het laagdrempelig

Niet elke werknemer kan makkelijk benoemen hoe hij zich wil ontwikkelen. In dat geval is het belangrijk dat de leidinggevende rondom het POP-gesprek het volgende doet:

  • Naast een schriftelijke uitleg aan de werknemers ook een mondelinge toelichting geven.
  • De afspraken simpel formuleren en geen onnodig jargon gebruiken.
  • Een duidelijke en consequente aanpak kiezen.
  • De werknemer betrekken bij veranderingen en hem input laten geven, bijvoorbeeld bij het opstellen van de competenties.