Kennis en vaardigheden naar een hoger niveau tillen met intervisie

18-04-2019

Intervisie is een effectieve methode om de vaardigheden en kennis van werknemers in een organisatie naar een hoger niveau te brengen. Ook versterkt het de binding tussen werknemers, omdat het een manier is om nieuwe ideeƫn op te doen en praktische oplossingen voor problemen te vinden, wat weer een motiverend werkt voor werknemers . De organisatie profiteert daardoor ook van intervisie.

Stappen van intervisie

In een intervisiegroep brengen de leden knelpunten of adviesvragen in om zich verder te ontwikkelen en bekwamen op hun vakgebied. De procedure hiervoor is als volgt:

 1. Ieder lid geeft aan welk praktijkprobleem hij wil inbrengen.
 2. De groep kiest het vraagstuk dat het meest actueel of herkenbaar is.
 3. De inbrenger van het vraagstuk beschrijft kort de situatie.
 4. De overige leden stellen vragen om het probleem duidelijk te krijgen. Hierdoor ontstaat inzicht in de factoren die op het probleem van invloed zijn.
 5. De groepsleden geven advies, tips en oplossingen.
 6. De inbrenger van het vraagstuk geeft aan wat hij aan het advies heeft en wat hij ermee gaat doen.

Tijdens de volgende bijeenkomst vertelt de medewerker die het praktijkprobleem heeft ingebracht, wat zijn ervaringen zijn geweest. De groep kan hem dan van extra feedback voorzien. Dit gebeurt voordat een volgend probleem wordt ingebracht.

Samenstelling groep is belangrijk

Het is belangrijk dat de leden van de intervisiegroep op een gelijk niveau ervaringen kunnen uitwisselen en advies kunnen geven. De deelnemers van de intervisiegroep moeten daarom aan de volgende eisen voldoen:

 • Het zijn vakgenoten en/of ze hebben hetzelfde werkniveau.
 • Ze willen zich verder ontwikkelen op hun vakgebied.
 • Ze gaan akkoord met de spelregels van intervisie.
 • Ze weten hoe ze feedback moeten geven en ontvangen.
 • Ze brengen problemen en adviesvragen in waar ze zelf invloed op kunnen uitoefenen.

Ze zijn bereid om hun eigen gedachten en handelingen kritisch te bekijken en weten hoe ze kritiek in de praktijk kunnen toepassen. Een intervisiegroep bestaat uit vier tot zes leden. Met minder leden krijgt een  probleeminbrenger te weinig tips. Meer dan zes leden betekent dat ieder lid te weinig aan bod komt.