Opgedane ervaring en kennis van werknemers officieel maken

04-04-2019

Een werknemer die veel kennis en ervaring heeft maar niet over de vereiste diploma’s beschikt, kan een Ervaringscertificaat (EVC) aanvragen. Soms kan hij op basis van het EVC een vrijstelling krijgen voor een deel van een opleiding.

Voordelen van een EVC

Een EVC geeft een betrouwbaar overzicht van de kennis en vaardigheden van werknemers. Voor werkgevers is dit interessant, omdat werknemers flexibeler inzetbaar zijn en de drempel om zich bij te laten scholen lager wordt. Bovendien kan een EVC ervoor zorgen dat een opleiding minder lang hoeft te duren. Er zijn EVC-procedures per niveau en per vakgebied te kiezen. Het is raadzaam om offertes op te vragen bij verschillende aanbieders.

Van procedure naar certificaat

Met een EVC-procedure brengen de werkgever en werknemer in kaart welke kennis, vaardigheden en ervaring de werknemer heeft. Om zeker te weten dat de procedure zinvol is, kan de werknemer een Quickscan doen. Vervolgens heeft de werknemer zes tot twaalf weken de tijd om materiaal te verzamelen om competenties te bewijzen. Denk aan diploma’s, beoordelingsverslagen en praktijkstukken. Dan volgt er een assessment en ontvangt de werknemer een Ervaringscertificaat als objectief is aangetoond dat hij over het vereiste niveau beschikt.