Wordt scholing straks een vaste arbeidsvoorwaarde?

12-04-2019

Werkgeversverenigingen AWVN, MKB Nederland en VNO-NCW pleiten in de arbeidsvoorwaardennota ‘Klaar voor veranderd werk’ voor het maken van vaste afspraken over budgetten voor scholing en interne opleiding. Daarnaast wil de Tweede Kamer structureel € 48 miljoen investeren in het stimuleren van een leercultuur in het mkb. Deze motie (pdf) ligt nu bij de Eerste Kamer, samen met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Goed nieuws dus voor alle opleiders.

Obstakels voor leren wegnemen

Op dit moment zien veel werkgevers het aanbieden van scholing en opleiding nog als een extraatje, maar volgens werkgeversverenigingen gaat het hier om een noodzakelijke investering. Persoonlijke keuzebudgetten of persoonlijke ontwikkelingsbudgetten kunnen helpen bij het versterken van de eigen regie op het gebied van leren en ontwikkelen. Het is dan ook belangrijk dat werkgevers de obstakels om deze budgetten in te zetten zo veel mogelijk proberen weg te nemen. Voor kleine organisaties kan het lastiger zijn om die ontwikkeling te faciliteren dan voor grote organisaties. Daarom wil de regering extra geld steken in het stimuleren van een leercultuur, wat ook past bij het kabinetsbeleid voor een leven lang leren.

Langer inzetbaar blijven

In cao-onderhandelingen zal scholing van werknemers een belangrijk thema zijn. De werkgeversverenigingen geven aan dat het investeren in scholing niet afhankelijk mag zijn van de economische situatie. Hoewel werkgevers al van diverse subsidieregelingen voor opleiding en ontwikkeling kunnen profiteren, kunnen werknemers met een ruimer scholingsbudget er zelf voor zorgen dat zij duurzaam inzetbaar blijven. Daarvan profiteert de werkgever uiteindelijk ook.