Scholing en ontwikkeling op regionaal niveau biedt voordelen

28-03-2019

Op sectoraal niveau zijn er allerlei initiatieven en regelingen om personeel bij en om te scholen. Een regionale aanpak is mogelijk effectiever, omdat een organisatie dan kan samenwerken met de gemeente en onderwijsinstellingen in de buurt. Op regionaal niveau kan de werkgever hiervoor terecht bij de provincie en gemeente of regionale platforms onderwijsarbeidsmarkt (rpa’s, zoals die van Haaglanden of Noord-Holland Noord), mobiliteitscentra of leerwerkloketten. Gemeenten en regionale platforms spelen een belangrijke rol in het organiseren, coördineren en faciliteren van het regionale arbeidsmarktbeleid.

Opleidingsaanbod transparant maken

Voor een werkgever is het aanbod van opleidingen en cursussen lang niet altijd transparant. Het leerwerkloket heeft meestal een goed overzicht van het scholingsaanbod in de buurt of stelt een scholingsmakelaar ter beschikking. De servicepunten kunnen ook bemiddelen bij leerwerktrajecten en procedures voor het behalen van ervaringscertificaten (EVC). De locaties van de leerwerkloketten zijn verdeeld over 35 arbeidsmarktregio’s.
In sommige regio’s hebben vertegenwoordigers van bedrijven en instellingen, winkeliersverenigingen en onderwijsinstellingen de krachten gebundeld in een regionale bedrijfsschool of wordt aan collectieve inkoop van opleidingen gedaan. Door opleidingen collectief in te kopen, kunnen werkgevers kosten besparen, zijn er voldoende deelnemers om te kunnen starten met een opleiding en kan deze bovendien klassikaal en in de buurt worden georganiseerd.

Onderzoek mogelijkheid tot samenwerking

De gemeente ondersteunt zulke (ondernemers)initiatieven soms met een startsubsidie of inhoudelijke of organisatorische zaken, door bijvoorbeeld de vereiste vergunningen te verlenen of een scholingslocatie te bieden. Informeer dus bij de gemeente of provincie naar de mogelijkheden en kijk of een samenwerking mogelijk is met andere werkgevers in de regio op het gebied van scholing.