Kennis is beperkt houdbaar en vraagt om regelmatige verversing

28-03-2019

Echte ontwikkeling gebeurt in relatie tot de werkpraktijk en niet vanuit een gesimuleerde leeromgeving. Dat is de gedachte achter ‘organisch leren’, de theorie die ervan uitgaat dat duurzame verandering in een organisatie van binnenuit komt. Belangrijke voorwaarden voor organisch leren zijn dat de organisatie de noodzaak van verandering inziet en dat werknemers bereid en in staat zijn om te veranderen. De werkgever kan dat laatste op een aantal manieren bewerkstelligen.

Leren wordt onderdeel van werkpraktijk

Om in te kunnen spelen op veranderingen, is het onder meer belangrijk dat talent centraal staat in de organisatie en haar strategie en dat werknemers voortdurend de mogelijkheid krijgen om te leren, te ontdekken en zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Veranderen en leren moeten in feite een dagelijks ritueel zijn binnen de organisatie dat organisch verweven is met de werkpraktijk.

Achterliggende gedachte verduidelijken

In de praktijk betekent dit dat het personeelsbeleid gericht is op leren, veranderen en ontwikkelen met aandacht voor factoren zoals motivatie, identiteit en persoonlijke overtuigingen. Een werknemer die bijvoorbeeld beter moet leren onderhandelen, heeft er meer aan als hij eerst onderzoekt of hij zelf wel beter wil leren onderhandelen, waarom hij dat nu (nog) niet doet en of hij de vereiste competenties daarvoor in huis heeft. Anders bestaat de kans dat het opleidingstraject weinig oplevert. Andere tips om kennisverwerving centraal te stellen binnen de organisatie zijn:

  • Duidelijk maken wat de redenen voor opleiding van werknemers zijn als de werkgever concludeert dat een ontwikkeltraject noodzakelijk is en toelichten wat het verband is met de missie en strategie van de organisatie. Werknemers zullen er meer begrip voor kunnen opbrengen als de werkgever collectieve en individuele verwachtingen uitspreekt.
  • Leidinggevenden betrekken bij veranderingen op het gebied van leren en ontwikkelen. Ze spelen een belangrijke rol in het leerproces.
  • Zorgen voor een duidelijke samenhang tussen de instrumenten gericht op leren en ontwikkelen.