Kent u het leerproces, dan kent u de leerstijl

28-03-2019

Elke werknemer heeft zijn eigen stijl in het opnemen en verwerken van informatie. De ene stijl is niet beter dan de andere. Wel past een bepaalde leerstijl beter bij een werknemer dan een andere. Als de werkgever de verschillende leerstijlen bij de werknemers herkent, helpt dat bepalen hoe zij het meest effectief leren. Zo haalt de werkgever het meeste rendement uit de opleidingen en daarmee uit het personeel.

Leercyclus van Kolb

Een bekende leerstijltheorie is de leercyclus van David Kolb. Deze bestaat uit het cyclisch doorlopen van een proces, waarbij vier gedragingen of fasen op elkaar aansluiten en de leeractiviteit centraal staat. Efficiënt leren bestaat volgens Kolb uit het doorlopen van deze vier opeenvolgende fasen, wat vervolgens weer leidt tot duurzame gedragsverandering. Kolb onderscheidt vier opeenvolgende fasen in het leerproces van mensen:

  1. Concreet ervaren: iets meemaken, maar ook openstaan voor nieuwe ervaringen.
  2. Waarnemen en overdenken (reflectie): observeren en nadenken om iets vervolgens vanuit verschillende invalshoeken te bekijken en te beoordelen.
  3. Abstracte begripsvorming: nieuwe inzichten krijgen, begrippen vormen, veralgemeniseren.
  4. Actief experimenteren: inzichten toetsen en ideeën in nieuwe situaties toepassen.


Voorkeur leerstijlen

De volgende leerstijlen horen bij de respectievelijke fases:

  1. Doener: wil snel aan de slag gaan, wil graag veel oefenen, leert door trial and error.
  2. Dromer: wil het geleerde zelf in de praktijk toetsen, bekijkt een probleem van alle kanten, ziet telkens nieuwe oplossingen.
  3. Denker: wil zelfstandig aan de slag gaan, vertaalt observaties in theorieën, leert door reflectief observeren.
  4. Beslisser: toetst theorieën in de praktijk, neemt initiatief en experimenteert, gaat probleemoplossend te werk.

De voorkeur voor een bepaalde fase, bepaalt de leerstijl van een werknemer. Door de leercyclus van Kolb als uitgangspunt te nemen als werknemers bijvoorbeeld een nieuwe werkmethode moeten gaan toepassen, kan de werkgever samen met de opleider op basis van de leerstijl bepalen welke type opleiding of training het beste bij een bepaalde werknemer past.