Zorg voor een ontwikkeltraject als werknemer ondermaats presteert

07-03-2019

Als een leidinggevende ontevreden is over het functioneren van een werknemer, kan hij dit in de eerste plaats tijdens werkbesprekingen aankaarten. Door regelmatig een informeel gesprek te voeren, wordt vaak al snel duidelijk of de werknemer tijdelijk of structureel ondermaats functioneert. In het laatste geval is de werkgever verplicht om de werknemer een ontwikkel- of verbetertraject aan te bieden om zijn functioneren te verbeteren.

Onderdelen van een verbeterplan

In een verbeterplan moet de werkgever in ieder geval de volgende punten opnemen:

  • wat de aanleiding is voor het disfunctioneren;
  • aan welke verbeterpunten de werknemer de komende tijd gaat werken;
  • hoe lang het verbetertraject zal duren;
  • wie de werknemer tijdens het verbetertraject begeleidt;
  • wie toeziet op het verloop van het traject en wanneer de voortgang wordt geëvalueerd.

Het is belangrijk dat de werknemer weet welke competenties hij moet ontwikkelen om zijn functioneren op het gewenste niveau te brengen. Verbeterpunten kunnen bijvoorbeeld zijn dat de werknemer niet proactief is, belangrijke opdrachtgevers kwijtraakt, achter de feiten aanloopt, te lang wacht bij escalatie, onvoldoende leiderschap toont, weinig zelfreflectie heeft, slecht met collega’s of klanten communiceert, afspraken niet nakomt of de consequenties van zijn keuzes verkeerd inschat. Daarnaast moet de werkgever aangeven ook hoe hij de verbeterslag kan maken om zijn competenties te verbeteren.

Een coach aanbieden

Tijdens het verbetertraject – dat meestal enkele maanden duurt – geeft de werkgever de werknemer alle ruimte om zijn werkwijze, managementrol of verantwoordelijkheidsgevoel te verbeteren. Een training of coach aanbieden kan de werknemer helpen om zijn ontwikkel- en verbeterpunten aan te pakken. Ook een positieve instelling en het constructief verwoorden van verbeterpunten vergroten de kans dat de werknemer gemotiveerd is om het verbetertraject tot een goed einde te brengen en het ook een blijvend positief effect heeft.