Vergeet de flexkracht niet in het opleidingsbeleid

07-03-2019

Werkgevers kiezen om verschillende redenen voor een grotere flexibele schil, bijvoorbeeld om sneller op de veranderende vraag van de markt te kunnen reageren. Het kan namelijk in de kosten schelen om voor projecten die niet cruciaal zijn voor de bedrijfsvoering een tijdelijke kracht in te schakelen. Werkgevers die regelmatig met flexibele krachten werken doen er goed aan om hun opleidingsbeleid ook flexibel in te steken.

Inspelen op behoeftes

Als een werkgever vaste werknemers in dienst heeft en regelmatig flexkrachten inhuurt, vraagt dat om een opleidingsbeleid op maat: werknemers met een vaste (sleutel)positie moeten voldoende uitdaging en kansen krijgen om zich op lange termijn te blijven ontwikkelen; werknemers met een tijdelijk contract moeten scholing op maat krijgen die ook inspeelt op de behoeftes van de organisatie, zodat de werkgever en de flexkracht op korte termijn de vruchten ervan plukken.

Stichting voor uitzendkrachten

De werkgever kan tijdelijke werknemers ook wijzen op de stichting DOORZAAM. Deze stichting zet zich in om de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten te stimuleren door bijvoorbeeld ondersteuning en vergoedingen te bieden voor opleidingen via een scholingsvoucher. Ze bieden ook persoonlijk ontwikkelplannen, keurmerken, gezondheidschecks, arbochecklists en nog veel meer. Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) en Stichting Arbo Flexbranche (STAF) zijn sinds dit jaar opgegaan in deze nieuwe stichting.