Werknemer met uitstelgedrag heeft baat bij coachingstraject

22-02-2019

Een werknemer heeft voor de zoveelste keer de deadline niet gehaald, levert op het laatste moment een halfbakken rapport af of zit in een verbetertraject en maakt maar geen stappen. Dit soort uitstelgedrag lijkt onwelwillendheid, maar dat is te kort door de bocht.

Gebukt onder perfectionisme

De werknemer die zich wel wil ontwikkelen en goed werk wil afleveren, maar toch uitstelgedrag vertoont, kan gebukt gaan onder perfectionisme. Het zit de werknemer zo erg in de weg, dat hij niets meer voor elkaar krijgt vanwege de angst om te falen. In een coachingstraject kan de werknemer onderzoeken wat de faalangst en het uitstelgedrag veroorzaakt. Coachingsvormen die bij faalangst uitkomst bieden, zijn cognitieve gedrags- en RET-therapie en assertiviteitstraining.

Tips tegen faalangst

Veroorzaakt faalangst het uitstelgedrag, dan zijn er een aantal tips om die faalangst aan te pakken:

  • De werknemer moet leren dat het normaal is dat de dingen niet altijd lopen zoals hij wil. Door zelfcontroletechnieken krijgt de werknemer meer zelfvertrouwen en leert hij inzien dat bepaalde dingen juist wel goed gaan.
  • In gesimuleerde praktijksituaties kan de werknemer oefenen hoe hij met verlies, mislukking en falen omgaat.
  • Ontspanningsoefeningen, een goede lichaamshouding en ademhaling kunnen de werknemer helpen om zich beter te ontspannen.