Een duidelijk leerklimaat stimuleert continue ontwikkeling onder werknemers

22-02-2019

Als werkgevers willen dat werknemers zich blijven ontwikkelen, kunt u meer doen dan alleen een goed opleidingsbeleid ontwikkelen. Een duidelijk leerklimaat is namelijk net zo belangrijk om vruchten te plukken van de groeiende kennis en vaardigheden van werknemers. Een aantal onderdelen van zo’n leerklimaat is doorslaggevend voor het succes ervan.

Interactie tijdens leren

Om een duidelijk leerklimaat te realiseren, is het belangrijk om rekening te houden met een aantal eigenschappen van het leren. Op de eerste plaats is het nodig een training of opleiding de werknemer stimuleert om zelfstandig kennis en vaardigheden op te bouwen. Leren mag dus niet bestaan uit het eenzijdig spuien van kennis; het moet een wederkerig proces zijn. Mensen bouwen namelijk kennis op als ze zelf informatie kunnen interpreteren, combineren met de kennis waarover ze al beschikken en vervolgens toepassen.

Zelf leerdoel bepalen

Op de tweede plaats ontwikkelen werknemers zich sneller als ze zich eigenaar voelen van hun eigen leerproces. De werkgever die hen oplegt hoe ze hun leerproces moeten beheren en bewaken, zal weinig resultaat zien. De werkgever biedt in feite alleen kaders. Binnen die kaders kunnen werknemers vervolgens zelf het verloop van de opleiding bepalen en eventueel aanpassen. Het scheelt als ze daarbij voor zichzelf een concreet opleidingsdoel hebben geformuleerd.
De kans op succes is ook groter als de werknemer zich sterk bewust is van zijn leerdoel en hij dit leerdoel zelf bepaalt. Vaak wil de werkgever ook meedenken over doelstellingen, maar het blijft belangrijk dat werknemers zich kunnen identificeren in de uiteindelijke doelen.

Eigen input als lesmateriaal

Tot slot hebben leerprocessen meer effect als ze zijn verbonden met de specifieke taken en de werkomgeving van een werknemer. Een cursus waarin zo veel mogelijk relevante praktijkcases voorbijkomen als lesmateriaal is ideaal. Denk aan werkelijke brieven, e-mails en praktijkproblemen die de input vormen voor bijvoorbeeld een training klantvriendelijk communiceren.