Online coaching werkt drempelverlagend

22-02-2019

Werkgevers zetten online coaching steeds vaker in als ontwikkeltool op de werkplek. Bij een coachingstraject via e-mail of internet ontbreekt (meestal) het persoonlijk contact en vindt de communicatie vooral schriftelijk plaats. Dat is een groot verschil met de situatie waarin de werknemer en de coach elkaar spreken en in de ogen kunnen kijken, wat voor sommige werknemers een drempel kan zijn. Hoe werkt online coaching precies?

Twee vormen

Online coaching is in feite digitale begeleiding om de persoonlijke ontwikkeling van werknemers te bevorderen. De werkgever kan het inzetten voor bijvoorbeeld leiderschapsontwikkeling of talentmanagement, maar ook als een werknemer ondersteuning nodig heeft vanwege stress of bij de re-integratie. Er zijn twee vormen van online coaching: uitgestelde communicatie en actie-reactie-communicatie. Bij uitgestelde communicatie gaat coaching via de mail, waarbij er telkens enige tijd zit tussen de reacties van de werknemer en de coach. Deze vorm is erg flexibel, want er zijn geen vaste tijden waarop er wordt gecommuniceerd. De werknemer kan zo zijn eigen tempo bepalen en de mailwisseling rustig teruglezen. Bij actie-reactie-communicatie is er wel sprake van directe communicatie, bijvoorbeeld via de telefoon, Skype of chat.

Coach is goed op de hoogte

Bij online coaching valt vanwege de fysieke afstand de schroom weg, waardoor het voor sommige werknemers makkelijker is om problemen en gevoelens te delen. Omdat de manier van contact leggen laagdrempelig is, weet de online coach precies wat er speelt en dat kan helpen het traject succesvol te doorlopen. Om te voorkomen dat het traject eindeloos duurt, is het verstandig dat de werkgever vooraf duidelijke afspraken maakt met de coach over het type traject, de duur, persoonlijke doelstellingen, wederzijdse verwachtingen en wederzijdse verplichtingen wat betreft contactmomenten.