Let op certificering bij het inschakelen van een externe coach

07-02-2019

Het is fijn als een leidinggevende zelf zijn medewerkers coacht, omdat hij ze goed kent. Tegelijkertijd kan dit voor de werknemer (coachee) wel belemmerend werken, omdat hij daardoor minder open kan zijn over zijn problemen. Het inschakelen van een externe coach is een goed alternatief. Zo’n coach is onafhankelijk en objectief en zal discreet omgaan met de gedeelde informatie. Dat geeft de coachee een veiliger gevoel en dat helpt om de coach van alle informatie te voorzien die nodig is om tot een goede probleemstelling en oplossing te komen. Verder zijn er nog een aantal zaken van belang bij het zoeken van een geschikte externe coach.

Geen beschermde titel

Om te voorkomen dat de werknemer tegenover een charlatan komt te zitten, kan de werkgever het beste een coach zoeken die gecertificeerd is. Een gecertificeerde coach moet namelijk aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Zo moet hij een bepaalde opleiding en vakkennis hebben. Ook moet hij zijn kennis op peil houden door trainingen en cursussen te volgen. Doet hij dat niet, dan vervalt de certificering. Een coach die alleen geregistreerd is, kan zich simpelweg aanmelden op een website zonder verdere controle van kwalificaties.

Ethische gedragscode

De Stichting Registratie (de St!R) is een voorbeeld van een onafhankelijk register voor professionele begeleiders in Nederland en verstrekt een kwaliteitskeurmerk aan coaches. Iedere coach die bij de StIR is aangesloten, verklaart zich te houden aan de ethische gedragscode. Dat betekent onder andere dat hij zich houdt aan de gestelde eisen rond bijvoorbeeld de vertrouwelijkheid van de gesprekken en dat hij in een contract vastlegt met welk doel hij de werknemer coacht, plus hoe hij dat doel wil realiseren. Ook is zo’n coach verplicht om de werknemer door te verwijzen als hij problemen signaleert die niet tot zijn kennisgebied behoren. Mocht het coachingstraject dan toch niet goed verlopen, dan zal de werknemer bij een externe coach een minder hoge drempel ervaren om aan de bel te trekken dan bij een coachende leidinggevende.