Beloning is soms onvoldoende om werknemers te motiveren

24-01-2019

Drie factoren zijn belangrijk om werknemers te motiveren: autonomie, meesterschap en zingeving. Dit stelt onderzoeker en auteur Daniel Pink. Werkgevers zouden bij het werven van nieuwe werknemers en het behouden van talent hieraan aandacht moeten besteden.

Verschil tussen type taken

Er is niet één recept voor het motiveren en gemotiveerd houden van werknemers. Welke factoren een rol spelen, is afhankelijk van de taak. Pink onderscheidt twee type taken: doe-taken en denktaken. Bij doe-taken is er sprake van routinematig werk, waarbij het principe van belonen en straffen van gedrag effectief is. Een compliment of bonus motiveert werknemers dan het beste om de doe-taak bijvoorbeeld sneller te doen. Voor denktaken is er echter meer nodig om werknemers te motiveren om het werk sneller of anders te doen.

Flexibel werken is belangrijk

Het principe van belonen en straffen werkt niet bij minder routinematige taken, oftewel bij denktaken. Sterker nog, volgens Pink gaan werknemers zelfs minder presteren als er een beloning in het vooruitzicht wordt gesteld bij de uitvoering van een denktaak. De factoren autonomie, meesterschap en zingeving komen dan aan bod. Om werknemers zo’n taak wel met succes te laten vervullen, moeten werkgevers ze zo veel mogelijk autonomie geven in:

  • de uitvoering van de taak (hoe ze het doen);
  • hun planning (wanneer ze het doen);
  • hun team (met wie ze het doen);
  • en hun werkplek.

Organisaties met een werkomgeving waarin werknemers veel denktaken verrichten, flexibel kunnen werken en veel autonomie ervaren, presteren dan ook beter dan hun concurrenten.