Loopbaanscan geeft richting aan ontwikkeling van werknemers

10-01-2019

Met een loopbaanscan krijgt een organisatie zicht op de talenten, drijfveren en competenties van werknemers. Maar het geeft ook praktische handvatten aan de ontwikkelrichting van de werknemer. Als een werknemer niet goed weet welke volgende stap hij wil zetten in zijn loopbaan, is een loopbaanscan de moeite waard. Wat houdt zo’n scan precies in?

Drie stappen staan centraal

In de loopbaanscan staan drie stappen centraal:

  1. Het opstellen van een persoonlijk profiel van de werknemer. Bewustwording van persoonlijke eigenschappen en mogelijkheden is het voornaamste doel: wie ben ik en wat zijn mijn sterke en zwakke kanten? De uitkomsten van beoordelingsgesprekken en eventuele gemaakte afspraken uit het persoonlijk ontwikkelplan kunnen hierbij een rol spelen.
  2. Het blootleggen van drijfveren en interesses: welke waarden vindt de werknemer belangrijk in zijn persoonlijke en professionele leven?
  3.  Het verkrijgen van inzicht voor de werknemer in zijn competenties en ambities: wat kan ik (nog niet)? De scan brengt zowel persoonlijke, sociale als leidinggevende competenties in kaart. En de mate waarin de werknemer deze competenties op termijn kan ontwikkelen.

Uit scan rolt ontwikkelplan

Uit de voorgaande stappen volgen een aantal ontwikkeltips voor de werknemer, zodat hij kan beslissen welke loopbaanstap hij gaat zetten. De loopbaanscan biedt de werknemer vaak ook een persoonlijk actieplan met loopbaandoelen en bijbehorende stappen om die doelen te verwezenlijken. Het is zinvol zijn om met het externe loopbaanadviesbureau afspraken te maken over een evaluatie voor de medewerker. Follow-up na afloop van de scan zorgt ervoor dat de werknemer zijn loopbanplan daadwerkelijk uitvoert.

De juiste loopbaanscan kiezen

Waar voert een werknemer nu een loopbaanscan uit? Er zijn veel verschillende loopbaantests beschikbaar. Denk aan een psychologisch onderzoek bij een professioneel loopbaanbureau, dat samenwerkt met arbeids- en organisatiepsychologen die zijn aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Dit geeft de garantie dat het onderzoek deskundig is en objectief wordt uitgevoerd. De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het NIP test de kwaliteit van psychologische tests. De beoordelingen worden ook gepubliceerd. Op die manier is te zien wat goede en minder goede tests zijn.