Voorbereiding onmisbaar voor interne trainer

14-12-2018

Een werknemer die als interne trainer of coach aan de slag gaat, kan niet zonder goede didactische vaardigheden. Hij helpt zijn collega’s immers bij het verwerven en delen van kennis binnen de organisatie en hij moet leerdoelen en -ambities kunnen vertalen naar een trainingsprogramma. Dat vraagt om een goede voorbereiding.

Leerdoelen in kaart brengen

Voordat er sprake kan zijn van kennisoverdracht moet de interne trainer de leerdoelen in kaart brengen aan de hand van de volgende vragen:

  • Wat is het praktijkprobleem?
  • Hoe wordt het op dit moment opgelost?
  • Welke procedures zijn er?
  • Wie zijn de deelnemers van de workshop of training?
  • Wat zijn hun leervragen en -behoeften?
  • Wat moeten ze aan het eind van de rit weten, begrijpen en kunnen toepassen?


Flexibel omgaan met leerdoelen

Hoewel het vastleggen van leerdoelen houvast biedt, is het belangrijk dat de interne trainer er flexibel mee omgaat. Niet iedere collega heeft immers hetzelfde kennisniveau. Als de leerdoelen eenmaal zijn bepaald, kan de interne coach de inhoud, omvang en werkvormen van de training vastleggen. De interne trainer moet tot slot zijn werkvormen afstemmen op verschillende leerstijlen, want niet iedereen leert op dezelfde manier.