Werknemers een duwtje in de goede richting geven

30-11-2018

Feedback draait niet alleen om het corrigeren van gedrag, maar is ook ondersteunend. Als de leidinggevende benadrukt wat er goed gaat in het werk en het gedrag van de werknemer, zal dat hem stimuleren om zich verder te ontwikkelen. Als er alleen aandacht is voor wat er niet goed gaat, zal de werknemer risicomijdend gedrag gaan vertonen.

Het team betrekken

De leidinggevende geeft positieve feedback op een goede manier door het actueel, specifiek en concreet te maken. De werknemer krijgt precies te horen wat hij goed doet en welk effect dat op het team heeft. De leidinggevende kan het team eventueel als instrument gebruiken om de feedback te toetsen door feedback in groepsverband te geven. Door aan de groepsleden te vragen hoe zij het commentaar beleven, worden eventuele misverstanden en onjuistheden meteen opgespoord.

Goed gedrag aanmoedigen

Als de werknemer toch fouten maakt, is het belangrijk dat de leidinggevende niet alleen de missers benadrukt maar juist aangeeft welk gedrag wel wenselijk is of hoe de werknemer fouten in de toekomst voorkomt. Het is de kunst om ondersteunende en corrigerende feedback af te wisselen. Door regelmatig te benoemen wat er goed gaat en de werknemer te bedanken voor zijn inzet, moedigt de leidinggevende goed gedrag aan.