Werknemer geeft steeds meer sturing aan het beoordelingsgesprek

30-11-2018

Met het einde van het jaar in zicht is het weer tijd voor de beoordelingsgesprekken. Het nut en de noodzaak om het presteren, het gedrag en de ontwikkeling van werknemers te sturen en evalueren is nog steeds van belang, alleen is er soms nog wel wat te verbeteren aan de manier waarop er wordt gestuurd. Sluit het gesprek nog wel aan op de hedendaagse manier van werken?

Een dienende rol

Beoordelingsgesprekken zijn top-down-gesprekken tussen de leidinggevende en de werknemer. Maar nu werknemers steeds meer eigen verantwoordelijkheid krijgen en nemen in hun ontwikkeling, vraagt dat om een andere invulling van het beoordelingsgesprek. Als de focus meer komt te liggen op de professionele en persoonlijke ontwikkeling, verschuift de rol van de leidinggevende van beoordelen naar faciliteren en toetsen. Hij helpt werknemers ontwikkeldoelen te formuleren en geeft aan binnen welke kaders de werknemer die doelen kan behalen.

De juiste omstandigheden creƫren

Dit wil niet zeggen dat de rol van de leidinggevende kleiner wordt. Hij heeft genoeg op zijn bord, want het is aan de leidinggevende om in te zetten op effectief communiceren, samenwerken en presteren in lijn met de visie en waarden van de organisatie. Verder zorgt hij ervoor dat werknemers hun sterke punten ontdekken, inzetten en ontwikkelen. Hierbij blijven werknemers behoefte houden aan regelmatige begeleiding en ondersteuning van hun leidinggevende. Zijn rol is om voor een lerende omgeving te zorgen waarin werknemers zelf verantwoordelijk zijn voor het hoogst haalbare resultaat.