Meer efficiëntie door het verbeteren van taalvaardigheden

15-11-2018

In ons land zijn er ruim 1,1 miljoen werknemers die moeite hebben met lezen, schrijven en communiceren in het Nederlands. Het verbeteren van de taalvaardigheid is de investering waard, zowel voor de werkgever als voor de werknemer.

Gevaarlijke situaties

Moeizame communicatie kan veel problemen opleveren. Vanzelfsprekend zorgt een gebrekkige taalbeheersing voor verminderde efficiëntie en heeft het mogelijk gevolgen voor de werksfeer. Maar het kan, bijvoorbeeld door het niet kunnen begrijpen van een instructiekaart, ook leiden tot gevaarlijke situaties. Daarnaast levert het niet goed in staat zijn tot communiceren een werknemer vaak veel stress op, met een verhoogd ziekteverzuim en een verminderde betrokkenheid tot gevolg.  

Tekenen aan de wand

Moeite met taal uit zich op verschillende manieren. Een teken kan zijn dat werknemers smoesjes bedenken als zij in het bijzijn van anderen iets moeten lezen of schrijven. ‘Ik heb mijn bril niet bij me.’, ‘Wilt u dat even voor me invullen?’ ‘Ik dacht dat deze afspraak morgen was!’ zijn slechts enkele voorbeelden. Andere tekenen zijn het niet in acht nemen van bepaalde (veiligheids)voorschriften, ook al staan die duidelijk omschreven, of het anderszins niet reageren op schriftelijke verzoeken.

Aan de slag

Een organisatie kan met de volgende stappen aan de slag met taal:

  • Een helder doel formuleren voor een taaltraining dat aansluit op de behoeften van de organisatie.
  • Draagvlak vinden bij teamleiders en managers door ze te wijzen op de rol van taal binnen de organisatie.
  • De praktische invulling bedenken van het taaltraject. Een combinatie van verschillende onderwijsvormen (klassikaal en e-learning) is het meest effectief.
  • Ervoor zorgen dat alle geschreven (veiligheids)instructies en protocollen begrijpelijk zijn voor elke werknemer. Een organisatie kan ervoor kiezen om instructies ook te vertalen naar de moedertaal van verschillende (groepen) werknemers.