Een team coachen vraagt om een andere benadering

15-11-2018

Een team coachen is niet hetzelfde als een individuele werknemer coachen. Het vraagt om een andere benadering, die soms tegenstrijdig lijkt. Aan de ene kant moet een teamcoach betrokken blijven, zodat het team uiteindelijk op eigen benen kan staan, maar aan de andere kant moet een teamcoach afstand houden, terwijl sturing soms juist nodig is. Als een team overmoedig wordt of te afwachtend is, kan de coach niet anders dan ingrijpen. Het is dan belangrijk om tijdig weer afstand te nemen. Het collectief staat uiteindelijk centraal, niet de band tussen team en coach.
De nadruk van teamcoaching kan liggen op:

  • de ontwikkeling van de vaardigheden van het team;
  • de ontwikkeling van de onderlinge communicatie;
  • het opstellen van doelen en maken van afspraken binnen het team.


Het collectief staat voorop

Dat een teamcoach anders is dan een individuele coach blijkt bijvoorbeeld als een teamlid niet goed functioneert. Dit heeft invloed op het functioneren van het hele team en de teamcoach zal in dit geval naar het hele team moeten kijken en niet alleen naar die ene werknemer. De vraag is dan hoe het komt dat het team een lid heeft dat een effectieve samenwerking bemoeilijkt en niet hoe het komt dat het betreffende teamlid niet goed functioneert binnen het team. Dat is een flinke kluif, want de coach moet hiervoor de dynamiek van het hele team onder de loep nemen en de onderlinge verstandhoudingen analyseren. Een model dat hiervoor nuttig kan zijn is de Roos van Leary, dat de interactie en onderlinge communicatie in kaart brengt.