Aanmoedigen tot de volgende stap met behulp van vragen

15-11-2018

Om uit te zoeken of een werknemer nog op zijn plek zit of dat er bijsturing nodig is, kan de werknemer regelmatig een aantal vragen beantwoorden. De werknemer zou deze vragen zichzelf moeten voorleggen, maar zijn leidinggevende of coach kan dit ook doen. Het is ook een effectieve manier om het onderwerp ‘ontwikkeling’ aan de orde te stellen.

Vragen stellen

De vragen geven een werknemer handvatten om bij te sturen en meer doelgericht een keuze te maken uit de kansen die zich voordoen, zoals een nieuw project of het tijdelijk overnemen van taken. Met de volgende vragen kan de werknemer zijn positie in kaart brengen:

 • Vind je je werk nog uitdagend?
 • Vind je het interessant om je vak bij te houden?
 • Benut je je ervaring en kwaliteiten voldoende in deze baan?
 • Leer je nog voldoende?
 • Voel je je nog thuis in de organisatie?
 • Ben je het afgelopen jaar gegroeid in je functie? Met andere woorden, ben je aantrekkelijker geworden voor andere posities?
 • Heb je een goede band met collega’s, voel je je prettig op de afdeling?
 • Ben je nog succesvol?
 • Heb je het idee dat jouw kwaliteiten genoeg gezien worden?
 • Ben je nog tevreden over de afspraken die we met elkaar hebben of ben je niet meer tevreden over bepaalde zaken?
 • Verwacht je dat je functie veranderd is over drie jaar; zo ja, welke maatregelen kun je nemen om competent te blijven?


Kansen benutten

De vragen helpen de werknemer na te denken over zijn toekomst. De werkgever kan werknemers ondersteunen in hun ontwikkeling door er regelmatig bij stil te staan. Zowel de leidinggevende als de werknemer kunnen tijdig bijsturen en niet pas als er problemen zijn.
De antwoorden op de bovengenoemde vragen wijzen uit of een werknemer nog voldoende motivatie heeft voor zijn huidige functie of dat het tijd wordt om (intern of extern) verder te kijken. Met aandacht voor deze onderwerpen benut de werknemer kansen, want hij zal dan op het juiste moment een stap zetten.