Werknemer met tijdelijk contract krijgt minder kansen om bij te leren

02-11-2018

Werknemers met een tijdelijk contract volgen minder vaak een cursus dan werknemers met een vast contract. Als ze een cursus volgen, betalen ze die vaak uit eigen zak en volgen ze die buiten werktijd. Dit blijkt uit onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. Omdat werkgevers minder investeren in flexwerkers, dreigt voor hen een leerachterstand.

Scholingsachterstand dreigt

Uit het onderzoek blijkt dat werkgevers liever in vaste werknemers investeren, vanwege de kans dat een tijdelijke kracht eerder vertrekt met hun nieuw opgedane kennis. Een groot deel van de werknemers met een tijdelijk contract neemt daarom zelf het initiatief om bij te leren, zo laat het onderzoek zien. Ze volgen in hun vrije tijd een werkgerelateerde cursus en betalen die vaak ook zelf. Flexwerkers beseffen dat ze hiermee hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. De groep van flexwerkers op de arbeidsmarkt is de laatste jaren namelijk flink gegroeid. Met een scholingsachterstand wordt de kans kleiner om een vast contract te krijgen, waardoor de ongelijkheid tussen tijdelijke en vaste werknemers groter wordt.

Aantrekkelijke werkgever

Wel investeren in flexkrachten is toch zinvol voor de werkgever op de lange termijn. Hij kan dan leunen op bekwame flexwerkers, al dan niet in een vaste pool, en hij wordt beschouwd als een aantrekkelijke werkgever. De ondervraagde werkgevers gaven overigens aan wel bereid te zijn te investeren in tijdelijke krachten als de kosten worden gedeeld. De werkgever kan hiervoor een studiebeding afsluiten. Hierin is vaak opgenomen dat de werknemer een bepaald deel van de studiekosten terugbetaalt als hij op korte termijn de organisatie verlaat.