Bezint eer ge aan een zelfstudie begint

02-11-2018

Het voordeel voor werknemers van een thuisstudie is dat ze zelf het tempo kunnen bepalen. Dit vraagt wel om discipline van de werknemer, want hoe langer de studie duurt, hoe lastiger het kan zijn om gemotiveerd te blijven. Een goede studiekeuze is daarom belangrijk.

Voorkom piekbelasting

Zelfstudie vereist veel discipline. Het lukt lang niet iedereen om na een lange dag werken de studieboeken in te duiken. Chronisch tijdgebrek – ook als dit het gevolg is van een onhandige planning – kan tot motivatieproblemen leiden, omdat de werknemer zijn doelen steeds maar niet haalt. Heeft een werknemer het regelmatig te druk met zijn studie, dan loopt hij bovendien het risico overbelast te raken. Om piekbelasting bij de werknemer te voorkomen, is het verstandig om goed te kijken naar de verdeling van de studiebelasting over het studiejaar en dit mee te nemen bij het maken van een studiekeuze.

Aandachtspunten keuze

Bij het kiezen van een opleiding op basis van zelfstudie kan voortijdig afhaken worden voorkomen door op de volgende factoren te letten:

  • Kijk of de studielast gelijkmatig over het lesjaar en over de week is verdeeld.
  • Als er ook contacturen zijn, is het beter als deze over meerdere dagen zijn verspreid dan dat ze zich tot een dag beperken. Naarmate het ritme van contacturen en feedback regelmatiger is, wordt het voor de medewerker meer een gewoonte om regelmatig aan zelfstudie te doen.
  • Kijk of het aantal zelfstudie-uren is vermeld in het lesrooster om zo de totale studielast te kunnen vaststellen.
  • Maak onderscheid tussen de bruto- en de nettostudielast. In de praktijk besteden mensen meestal minder uren aan de studie dan het aantal uren dat door de opleider is ingeroosterd.