Balans tussen doelen en dienen belangrijk in coaching

02-11-2018

Neemt de leidinggevende de rol aan van coach, dan voegt dat een extra dimensie toe aan het coachingstraject. Hij zal namelijk de doelstellingen van de organisatie en de afdeling erbij willen betrekken en dat kan een goede begeleiding van de werknemer in de weg staan. Daarom is het belangrijk dat de leidinggevende oog heeft voor de balans tussen de organisatiedoelen en de behoeften van de werknemer.

Sturen op doelen

Werknemers vinden het prettig om feedback te krijgen van hun leidinggevende om zo hun werk beter te kunnen uitvoeren. Een coachingstraject is soms gewenst als de werknemer een grotere stap wil zetten in zijn ontwikkeling. Maar dit kan botsen met de doelstellingen van de organisatie of het team, terwijl een manager daar vaak wel op stuurt. Dit vraagt om een andere aanpak om teleurstellingen te voorkomen.

Coaching voorop zetten

Om meer aan de wensen van werknemers tegemoet te komen en ze te stimuleren om beter en productiever te werken, moeten managers hun manier van leidinggeven bijstellen. Ze moeten van een doelstellingsgericht leiderschap naar een meer dienende vorm overgaan, waarbij coaching van de werknemer en feedback geven voorop staan. Als een werknemer voldoende sturing krijgt en zich gewaardeerd voelt, komt dat uiteindelijk ook de organisatiedoelen ten goede.