Iedereen krijgt toegang tot een leer- en ontwikkelbudget

19-10-2018

Goed nieuws: de overheid neemt een aantal maatregelen om een leercultuur te ontwikkelen en werknemers te stimuleren de regie te nemen over hun eigen ontwikkeling. Het kabinet start daarvoor met een meerjarig programma op het gebied van een Leven Lang Ontwikkelen (LLO).

Nieuwe insteek LLO

Het kabinet wil dat werknemers niet alleen met scholing beginnen als ze hun baan dreigen te verliezen, maar zichzelf continu blijven ontwikkelen. Dit vraagt om een andere insteek van LLO op de volgende punten:

  • Het kabinet werkt aan een publiek individueel leer- en ontwikkelbudget, dat op zijn vroegst in 2020 beschikbaar komt.
  • Het kabinet onderzoekt met betrokkenen op welke manier zij de leercultuur in het mkb verder kunnen ontwikkelen, bijvoorbeeld met de inzet van leerambassadeurs in organisaties en bedrijfsadviseurs.
  • Werkgevers en (niet-)werkenden met leer- en ontwikkelvragen moeten makkelijker terechtkunnen bij publiek-private, regionale samenwerkingsverbanden voor advies, zoals een zogeheten ‘leerwerkloket plus’ in een aantal arbeidsmarktregio’s.
  • Het kabinet gaat flexibilisering van het mbo voor volwassenen extra stimuleren, zodat er nog meer mogelijkheden zijn voor maatwerk in opleidingen om die beter te laten aansluiten op de behoefte op de arbeidsmarkt.
  • De sociale partners willen met het kabinet afspraken maken over de (fiscale) randvoorwaarden voor het bevorderen van een positieve leercultuur en de totstandkoming van individuele leerrekeningen.