Losmaken van vastgeroeste werknemers kost tijd

19-10-2018

Teams en afdelingen vernieuwen onvoldoende, omdat werknemers (te) lang op dezelfde plek blijven. Dit drukt weliswaar de loonkosten, maar er is minder flexibiliteit en daarmee minder innovativiteit. Hoe kan een organisatie het beste omgaan met zittenblijvers en de doorstroom bevorderen?

In beweging brengen

Het is niet eenvoudig om de doorstroom binnen een organisatie te bevorderen. Het vraagt om een cultuuromslag en daarvoor zullen werknemers die lang op dezelfde plek zitten in beweging moeten komen. De werkgever kan de volgende maatregelen nemen om verandering in werking te zetten:


  • Anders over ontwikkeling praten. Managers zouden niet alleen over de ontwikkeling binnen de organisatie moeten praten, maar ook over de toekomst van de werknemer buiten de organisatie. Hoewel het vervelend is voor de werkgever als de werknemer eerder vertrekt dan gewenst, is het alternatief – blijven omdat er geen perspectief is – minder aantrekkelijk.
  • Aandacht voor de mobiliteit van elke werknemer. Voor elke werknemer, ongeacht leeftijd, geldt dat ze te lang kunnen blijven, zich te weinig ontwikkelen en daarmee hun kansen op goede uitstroom verminderen. Het is juist goed om een alternatief plan te hebben voor buiten de organisatie. De werkgever kan daarmee helpen door hier aandacht aan te besteden. Daarmee maakt de organisatie zich bovendien aantrekkelijk, ook voor jong talent.
  • Constructief het gesprek aangaan met individuele werknemers. Door op individuele basis een oplossingsgericht gesprek aan te gaan met werknemers die niet meer op de juiste plaats zitten, kan de werkgever voorkomen dat diegene uiteindelijk disfunctioneert of gedemotiveerd raakt. Dit doet hij door werknemers te helpen meer zicht te krijgen op hun eigen kwaliteiten en ze te laten leren uit de successen:
    - Wat ging er goed het afgelopen jaar?
    - Hoe kwamen de successen tot stand?
    - Hoe kan de werknemer die kwaliteiten nog meer gebruiken?
  • Werknemers stimuleren om regelmatig nieuwe ervaringen op te doen. Door de drempel te verlagen voor bijvoorbeeld een interne of externe meeloopdag, vergroot de werkgever de veiligheid voor het uitproberen van zelfstandig ondernemerschap.


Ontwikkeling kost tijd

Deze stappen zorgen niet direct voor een snelle verandering, maar dat kan ook niet. Het kost tijd voor een organisatie om een plek te worden waar werknemers kansen krijgen en benutten, zodat zij op het juiste moment een stap kunnen zetten in hun carrière.