Help de werknemer verder met constructieve feedback

19-10-2018

Feedback heeft pas echt zin als de werknemer het aanneemt en de ruimte krijgt om het te verwerken. Maar niet elke werknemer incasseert feedback even goed en dat maakt het geven ervan een uitdaging. Er zijn een aantal eisen waaraan constructieve feedback moet voldoen.

Concreet en specifiek

Bij kritische feedback lopen emoties soms hoog op, want werknemers ervaren het al gauw persoonlijk of als een aanval in plaats van als een reactie op gedrag. Zelfs positieve feedback interpreteren werknemers wel eens verkeerd of ze negeren het, terwijl hij er juist zijn voordeel mee kan doen. Het is zonde als ze nuttige feedback niet oppikken, dus de leidinggevende of coach doet er goed aan om constructief commentaar te geven en zijn feedback specifiek en concreet te formuleren. Dat helpt de werknemer nog beter om er iets mee doen. Om  constructieve feedback te geven, neemt de leidinggevende of coach de volgende stappen:

  1. Hij beschrijft het gedrag dat hij waarneemt.
  2. Hij vertelt welk effect dit gedrag op hem en eventueel de collega’s van de werknemer heeft.
  3. Hij vraagt of de werknemer de feedback herkent en begrijpt.
  4. Hij geeft suggesties voor verandering van het gedrag.


Timing is van belang

Een andere belangrijke voorwaarde van effectieve feedback is dat de kritiek beschrijvend is, alleen betrekking heeft op het gedrag, niet de persoon, en geen waardeoordeel bevat. De kans is dan kleiner dat de werknemer defensief reageert. Feedback zou ook direct gekoppeld moeten worden aan een incident, zodat de feedback actueel is. Daarmee voorkomt de leidinggevende of coach ook dat kleine ergernissen zich opstapelen, omdat het commentaar telkens wordt uitgesteld.