Rek de talenten in de organisatie op om ze binnenboord te houden

04-10-2018

Nu de economie aantrekt, merken sommige organisaties dat het moeilijker wordt om de juiste mensen te vinden en te behouden. De focus ligt dus op talent vinden, binden en boeien. Een manier om talenten te helpen ontwikkelen en te behouden, is met zogenoemde stretch assignments.

Werknemers blijven uitdagen

Stretch assignments zijn projecten of taken die boven het kennisniveau van werknemers uitstijgen met het doel om de ontwikkeling van werknemers ‘op te rekken’. Dat daagt de werknemer uit om één of meerdere nieuwe vaardigheden aan te leren. De veronderstelling hierbij is namelijk dat mensen vooral leren en groeien als ze onbekende situaties opzoeken. Door stretch assignments krijgen werknemers ook vertrouwen in hun vaardigheden en hun vermogen om anderen te beïnvloeden.

Voorbeelden van rekoefeningen

Een aantal voorbeelden van stretch assignments die werknemers kunnen uitvoeren naast hun huidige functie:

  • een stagiair of vrijwilliger begeleiden;
  • in een commissie plaatsnemen binnen de organisatie;
  • een nieuw of belangrijk project leiden waarvoor ander competenties nodig zijn dan voor het huidige takenpakket;
  • een seminar of conferentie organiseren;
  • een groep mensen aansturen, met als doel om binnen een afgesproken termijn specifieke resultaten te boeken;
  • aan een bepaalde beroepskwalificatie voldoen of een belangrijk leerdoel halen.