Werknemers verantwoordelijk maken voor eigen duurzame inzetbaarheid

21-09-2018

Duurzame inzetbaarheid vraagt om eigen regie en initiatief van alle werkenden. Hoe zorgt een organisatie ervoor dat werknemers zich verantwoordelijk voelen voor hun inzetbaarheid? Want de sterk veranderende economie en arbeidsmarkt hebben hun weerslag op (de invulling van) functies met als mogelijk gevolg dat een werknemer niet meer goed past binnen zijn eigen functie. Duurzame inzetbaarheid is erop gericht dat een werknemer zich blijft ontwikkelen. Werknemers die duurzaam inzetbaar zijn, zijn bovendien vaak weerbaarder en hebben over het algemeen meer kansen op de arbeidsmarkt.

Makkelijk inpassen

Het antwoord op veranderingen op de arbeidsmarkt en veranderende werkzaamheden is duurzame inzetbaarheid. De duurzaam inzetbare werknemer schoolt zich voortdurend bij, zodat zijn vakkennis actueel is en de kans op uitval in zijn huidige vakgebied minder groot. Bovendien kan hij makkelijker van beroep veranderen. Daar komt nog eens bij dat hij de grootste kans heeft om gezond en met plezier de pensioengerechtigde leeftijd te bereiken. Om precies dezelfde redenen is hij een geliefde werknemer voor werkgevers: duurzaam inzetbare werknemers zijn gemakkelijk in te passen en zo nodig op een andere functie voor te bereiden. Toch komt duurzame inzetbaarheid in veel organisaties niet van de grond.

Van de grond

De eerste praktische uitdaging is leidinggevenden hun rol goed laten spelen bij het ontwikkelen van duurzame inzetbaarheid. De tweede uitdaging is ervoor zorgen dat de werknemer regie neemt over zijn eigen duurzame inzetbaarheid en er daadwerkelijk mee aan de slag gaat.
Kleine stappen nemen is dan het devies. Communicatie over duurzame inzetbaarheid is veel effectiever als deze goed aansluit op de waarden die werknemers belangrijk vinden, zoals baanzekerheid, ontwikkelingsmogelijkheden en beloning. Vervolgens kan de werkgever instrumenten inzetten, bijvoorbeeld coaching of een app, die de werknemer de regie geven voor het werken aan zijn duurzame inzetbaarheid.