Baas moet vragen om feedback voor eigen ontwikkeling

21-09-2018

Hoe hoger in de boom, hoe lastiger voor een werknemer om feedback te krijgen. Dat is zonde, want  ook de meest ervaren werknemers hebben kritiek nodig voor verdere ontwikkeling in de steeds veranderende arbeidsmarkt. Dat het vaak mondjesmaat gebeurt, heeft alles te maken met het feit dat feedback voor managers om een andere benadering vraagt dan bij gewone werknemers.

Vraag naar voorbeelden

De manager werkt nauwer samen met zijn eigen team dan met zijn eigen leidinggevende. Teamleden zullen echter niet zo snel uit zichzelf feedback geven aan hun leidinggevende. De manager moet daar vaak zelf om vragen bij zijn teamleden. Belangrijk daarbij is om duidelijk te maken dat hij als manager ook feedback nodig heeft om zich te blijven ontwikkelen en dat de gegeven kritiek geen gevolgen heeft voor de betreffende werknemer. Blijft een werknemer vervolgens in algemeenheden praten, dan is het aan de manager om door te vragen naar voorbeelden.
Regelmatig vragen om feedback werkt overigens drempelverlagend. Om niet zeurend over te komen, kan de manager met een omweg vragen naar feedback door bijvoorbeeld te informeren naar hoe hij de werknemer kan helpen bij het behalen van een bepaald doel.

Gebruik de feedback

De manager heeft niet alleen te maken met zijn eigen team, dus is het zinvol om ook aan andere collega’s om feedback te vragen. Het liefst met betrekking tot hetzelfde punt om tot een evenwichtig verhaal te komen. Om collega’s en werknemers te stimuleren om ook in de toekomst feedback te geven, doet de manager er goed aan om daadwerkelijk iets met de feedback te doen.
Willen werknemers hun manager echt niet bekritiseren, dan doe hij er goed aan om enkele medestanders te vinden binnen de organisatie. Deze vertrouwelingen kunnen eerlijk zijn over zijn functioneren, zodat hij alsnog feedback krijgt op zijn functioneren naast die van zijn eigen baas.