Coaching niet alleen bedoeld voor het individu

21-09-2018

Het zijn meestal individuele werknemers die deelnemen aan een coachingstraject, terwijl zij vaak ook in teamverband werken. Als dat team niet goed functioneert, is het zinvol om het hele team te coachen.

Centrale vragen

Teamcoaching maakt – in tegenstelling tot individuele coaching – de bewuste en onbewuste processen in een team zichtbaar. De teamleden leren welke invloed hun gedrag en de rollen die ze innemen hebben op het proces én op de andere teamleden. Bij teamcoaching kunnen de volgende vragen centraal staan:

  • Hoe krijgen we duidelijke en open communicatie in ons team?
  • Hoe laten we de neuzen dezelfde kant op wijzen?
  • Hoe creëren we een positieve, inspirerende sfeer in dit team?
  • Hoe halen we het beste uit onze verschillende persoonlijkheden en talenten?
  • Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt?

Te hechte teams

Teamcoaching is ook nuttig als het team juist te hecht is. Dan kan er namelijk groepsdenken ontstaan, waarbij teamleden meningen en informatie van buiten weren om de groepseenheid te bewaren. Een team dat andere groepen en meningen niet serieus neemt, werkt vaak niet goed samen met andere teams of afdelingen. Bovendien nemen zulke teams niet de beste besluiten: ze zijn vaak buitensporig optimistisch en neemt daardoor veel risico.