Een erkend leerbedrijf investeert in nieuw talent

06-09-2018

Een leerbedrijf speelt een belangrijke rol in het scholen en ontwikkelen van goede vakmensen. Het investeert in een kweekvijver van talent en heeft daardoor eerste keuze in de zoektocht naar nieuw, gekwalificeerd personeel. Hoe wordt een bedrijf een leerbedrijf?

Voorwaarden leerbedrijf

Om de erkenning te krijgen van een officieel leerbedrijf voor het mbo, moet een organisatie die aanvragen bij de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Mbo-studenten kunnen het praktijkgedeelte van hun opleiding dan volgen bij de erkende leerorganisatie. Een erkend leerbedrijf voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De organisatie biedt de student een goede en veilige werkplek die aansluit bij zijn opleiding. Daar oefent de student het beroep uit waarvoor hij in opleiding is, met de werkprocessen en werkzaamheden die daarbij horen.
  • De organisatie stelt een praktijkopleider aan die de eisen van de opleiding kent en in staat is om de student op de werkvloer op te leiden en te coachen. De praktijkopleider krijgt daarbij voldoende tijd, ruimte en middelen om zijn taak uit te voeren.
  • De organisatie is bereid om samen te werken met de school en SBB en verstrekt daarvoor de benodigde informatie.
  • De organisatie gaat akkoord met vermelding van haar bedrijfsgegevens op Stagemarkt.nl, de website waar studenten een leerplaats (stage of leerbaan) zoeken in het mbo.


Subsidie voor leerwerkplek

Een erkend leerbedrijf kan subsidie ontvangen voor elke leerwerkplek die ze aanbiedt vanuit de subsidieregeling praktijkleren. Het bedrag is maximaal € 2.700 per praktijk- of werkleerplaats. De organisatie kan het geld gebruiken voor materiaalkosten, begeleidingskosten en kosten voor het inschakelen van een intermediair.