Werknemer kritisch op ontwikkelgesprek

06-09-2018

Werkgevers schatten de kwaliteit van ontwikkelgesprekken vaak positiever in dan werknemers. De meeste werknemers zijn namelijk kritisch over de gesprekken. Ze vinden de frequentie bijvoorbeeld te laag of de inhoud niet zoals ze hoopten. Hoog tijd dus om deze ontwikkelgesprekken eens tegen het licht te houden.

Klachten van werknemers

In een ontwikkelgesprek spreekt de leidinggevende of coach met de werknemer over zijn ontwikkeldoelen en hoe hij die kan bereiken. Het voeren van goede ontwikkelgesprekken wordt steeds belangrijker: banen veranderen sneller dan vroeger en loopbanen duren langer. Bovendien is er krapte op de arbeidsmarkt. Als de manager of coach weet waar werknemers tegenaan lopen, is dat een goed startpunt om hun prestaties naar een hoger niveau te tillen en ze te binden aan de organisatie. Werknemers vaak zijn ontevreden over de volgende aspecten van het gesprek:

  • De werknemer proeft te weinig interesse. Een gespreksformulier is bijvoorbeeld leidend en alles draait om het afvinken van de thema’s op dat formulier.
  • Het gesprek staat te veel op zichzelf. Er zit bijvoorbeeld geen regelmaat in of gemaakte afspraken zijn niet nagekomen.
  • De leidinggevende geeft zijn eigenbelang voorrang. De werknemer ervaart bijvoorbeeld dat zijn manager hem vooral op zijn plek wil houden in plaats van hem te laten groeien.
  • Alleen de mindere punten staan centraal. De coach of manager die alleen ontwikkelpunten benoemt, zal de werknemer niet erg stimuleren.
  • De leidinggevende of coach heeft te weinig kennis van zaken om echt mee te kunnen denken.
  • De werknemer heeft er geen vertrouwen in dat hij open kan zijn.


Aandacht voor ontwikkeling

Een mogelijke oplossing is om de werknemer regelmatig aandacht te geven in zijn ontwikkeling. Het is immers steeds normaler om tijdens het werkzame leven intensief aan ontwikkeling te werken: voor de werknemer om aantrekkelijk te blijven op de arbeidsmarkt en voor de werkgever levert het gemotiveerde en productieve werknemers op. Maak de werknemer verder heel duidelijk dat hij alle vrijheid heeft om mee te denken over de invulling van de gesprekken. Goede ideeën mogen van beide kanten komen.