Behaal organisatiedoelen met een gericht opleidingsplan

06-09-2018

Veel organisaties denken niet na over de manier waarop zij opleidingen breder inzetten. Dat is jammer, want met een concreet opleidingsbeleid behalen werknemers ook de doelen van de organisatie. Bovendien verspilt de werkgever met een gerichte aanpak geen kostbare tijd en energie aan (verkeerde) scholing. Kom in vier stappen tot een effectief opleidingsbeleid.

Plan van aanpak

Door regelmatig het opleidingsbeleid onder de loep nemen, kan de werkgever veel winnen voor de organisatie. Proberen? Ga aan de slag met het volgende plan van aanpak:

  1. Maak de uitdagingen van de organisatie leidend. Opleiden is een essentieel instrument om ervoor te zorgen dat de organisatie haar doelen bereikt, omdat werknemers gemotiveerd en goed toegerust zijn voor hun werk.
  2. Zet uitdagingen om in praktische vaardigheden. Hoe vertalen de uitdagingen van de organisatie zich naar praktische vaardigheden? Vaardigheden zijn in dit geval belangrijker dan taken, omdat vaardigheden niet beperkt zijn tot een specifieke functie. Vaardigheden helpen bovendien om de rode lijn in de ontwikkeldoelen te beschrijven en dat maakt het eenvoudiger om er een opleiding aan te hangen.
  3. Breng de uitgangspositie van werknemers in kaart om te voorkomen dat werknemers leren voor vaardigheden waarover ze al beschikken. Verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken brengen dit in beeld. Een andere manier is om met behulp van een online zelfassessment de werknemer zichzelf te laten testen op de relevante vaardigheden.
  4. Stel een concreet opleidingsplan op dat leren leuk en flexibel maakt. Het opleidingsplan laat zien welke opleiding de werkgever wanneer inzet, om de gewenste doelen te bereiken. Door ervoor te zorgen dat de manier van opleiden aansluit bij de voorkeuren van de werknemer, zal er meer draagvlak zijn voor het opleidingsplan.