Feedback geven die blijft hangen in vier stappen

23-08-2018

Feedback heeft pas zin als de werknemer het aanneemt en de ruimte krijgt om het te verwerken. Maar belangrijker is de vraag hoe de werknemer reageert op feedback. Zeker als het om negatieve feedback gaat, kunnen de emoties hoog oplopen. Feedback wordt gauw persoonlijk of als een aanval opgevat in plaats van als een reactie op gedrag. Zelfs positieve feedback interpreteert een werknemer dan verkeerd of negeert het zelfs, terwijl de werknemer er juist zijn voordeel mee kan doen.

Feedback moet concreet zijn

De werkgever kan de werknemer stimuleren de vruchten te plukken van terugkoppeling door op een nette manier feedback te geven. Zo is feedback pas effectief en leerzaam als het specifiek en concreet is. Aan vage bewoordingen heeft de werknemer niets. Hij leert pas iets als de feedback concreet is. Goede feedback bevat daarom de volgende stappen:

  1. Een beschrijving van het gedrag dat de werkgever waarneemt.
  2. Het benoemen van het effect van dit gedrag op de leidinggevende en collega’s.
  3. Vragen of de werknemer de feedback herkent en begrijpt.
  4. Suggesties benoemen voor verandering van het gedrag.

Om ervoor te zorgen dat de feedback blijft hangen, is het belangrijk dat de kritiek beschrijvend is, betrekking heeft op het gedrag en geen waardeoordeel bevat.