Doorstroom organiseren met behulp van een loopbaanscan

09-08-2018

De instroom, doorstroom en uitstroom van personeel zijn belangrijke processen die bijdragen aan het behalen van de organisatiedoelstellingen. De in- en uitstroom lijken de meeste aandacht op te slokken, waardoor de doorstroom van personeel het ondergeschoven kindje lijkt. Het zittende personeel verdient echter ook de aandacht.

Aandacht voor zittend personeel

Aandacht voor het zittende personeel draagt bij aan de productiviteit en continuïteit van de organisatie, want het voorkomt een hoog verloop. De organisatie behoudt bovendien talent door werknemers een perspectief te bieden en werknemers te stimuleren om te leren, te ontwikkelen, te innoveren en uit te blinken. Een praktische manier om doorstroom handen en voeten te geven, is het inrichten van een interne talentdesk waar werknemers een loopbaanscan kunnen doen. Die helpt de werknemer bij het analyseren van zijn loopbaan, vaardigheden, stijl, motivatie en kwaliteiten.

Onderdelen van de loopbaanscan

Een loopbaanscan bestaat uit vier onderdelen:

  • Doelstelling vaststellen van de werknemer en de leidinggevende.
  • Zelfreflectie met behulp van vragenlijsten en andere instrumenten die ingaan op de loopbaan, kennis, vaardigheden, enzovoorts.
  • Gesprekken voeren over de vragenlijsten en de uitkomsten ervan met het oog op patronen, communicatiestijl, motivatie en vaardigheden.
  • Interview met psycholoog en psychologische testen om de analyse vanuit zelfreflectie te verhelderen over motivatie, capaciteiten en persoonlijkheid.

Idealiter zijn de resultaten op het gebied van de kennis, vaardigheden en houding in lijn met wat een organisatie vandaag en morgen nodig heeft van haar werknemers.